SZKOLENIE

„Pomoc Publiczna w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020„

Harmonogram zajęć:
28.11.2018: godz. 8.30 – 13.30 - wykład

Program szkolenia:

  1. dokumenty określające zasady udzielenia pomocy publicznej,
  2. pojęcie pomocy publicznej i definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym,
  3. formy pomocy publicznej,
  4. główne kategorie pomocy publicznej,
  5. pomoc publiczna, a zasady wdrażania funduszy europejskich,
  6. pomoc de minimis,
  7. procedura zgłaszania i zatwierdzania pomocy.

KONTAKT

MERITUM Szkolenia Doradztwo Ubezpieczenia
ul. Kasprowicza 7
44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail : biuro@szkolenia-meritum.pl
tel. 533 321 222